About Us

+ Tầm nhìn

• LOVA được định hướng phát triển thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm tạo ra hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. chất lượng cuộc sống của người dân và nâng tầm vị thế của thương hiệu Goz trên trường quốc tế.

+ Sứ mệnh

• LOVA coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
• LOVA thiết lập khách hàng một cách tự nguyện; hiểu rõ người đang phục vụ sứ mệnh và chỉ nhận nhiệm vụ khi có khả năng.

+ Khẩu hiệu

• Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người