Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science cho thấy hiệu quả của 25 ug vaccine Moderna tương ứng với 1/ 4 liều cũng có thể tạo ra đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine đang khan hiếm, việc giảm liều lượng Xem thêm