Cookie Policy

Chính sách cookie

Chính sách cookie này (“Chính sách”) mô tả cookie là gì và cách thức và chúng đang được sử dụng bởi trang web localhost (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào của nó (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và nhà điều hành Trang web này (“Nhà điều hành”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bạn nên đọc Chính sách này để có thể hiểu các loại cookie chúng tôi sử dụng, thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie và cách thông tin đó được sử dụng. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn,

Cookies là gì?

Cookie là những phần dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong các tệp văn bản được lưu trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác khi các trang web được tải trong trình duyệt. Chúng được sử dụng rộng rãi để ghi nhớ bạn và sở thích của bạn, cho một lần truy cập (thông qua “cookie phiên”) hoặc cho nhiều lần truy cập lặp lại (sử dụng “cookie liên tục”).

Cookie phiên là cookie tạm thời được sử dụng trong quá trình bạn truy cập vào Trang web và chúng sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web.

Cookie liên tục được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của bạn trong Trang web của chúng tôi và vẫn còn trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính của mình. Chúng đảm bảo trải nghiệm nhất quán và hiệu quả cho bạn khi truy cập Trang web và Dịch vụ.

Cookie có thể được đặt bởi Trang web (“cookie của bên thứ nhất”), hoặc bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như những người phân phát nội dung hoặc cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc phân tích trên Trang web (“cookie của bên thứ ba”). Các bên thứ ba này có thể nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cả khi bạn truy cập một số trang web khác. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cookie và cách chúng hoạt động.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Cookie cần thiết

Các cookie cần thiết cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể khi truy cập và điều hướng qua Trang web của chúng tôi cũng như sử dụng các tính năng của nó. Ví dụ: những cookie này cho chúng tôi biết rằng bạn đã tạo một tài khoản và đã đăng nhập vào tài khoản đó để truy cập nội dung.

Cookie chức năng

Cookie chức năng cho phép chúng tôi vận hành Trang web và Dịch vụ phù hợp với các lựa chọn của bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhận ra tên người dùng của bạn và ghi nhớ cách bạn đã tùy chỉnh Trang web và Dịch vụ trong những lần truy cập sau này.

Cookie phân tích

Những cookie này cho phép chúng tôi và các dịch vụ của bên thứ ba thu thập dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê về cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web. Những cookie này không chứa thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email và được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn về Trang web.

Cookie mạng xã hội

Cookie của bên thứ ba từ các trang web truyền thông xã hội (chẳng hạn như Facebook, Twitter, v.v.) cho phép chúng tôi theo dõi người dùng mạng xã hội khi họ truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ, hoặc chia sẻ nội dung, bằng cách sử dụng cơ chế gắn thẻ do các mạng xã hội đó cung cấp.

Những cookie này cũng được sử dụng cho mục đích theo dõi sự kiện và tiếp thị lại. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bằng các thẻ này sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi và mạng xã hội. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ người dùng.

Tùy chọn cookie của bạn là gì?

Nếu bạn không thích ý tưởng về cookie hoặc một số loại cookie nhất định, bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt để xóa cookie đã được thiết lập và không chấp nhận cookie mới. Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện việc này, hãy truy cập internetcookies.com

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc không chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng mà Trang web và Dịch vụ cung cấp.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể gửi email đến [email protected].

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 7 năm 2021