ADV Pricing

Giá cho thuê Banner

Bước 1: Chọn biểu ngữ (Xem giá thuê banner phía dưới)

Bước 2: Thanh toán tiền qua Paypal => Email: [email protected]

Bước 3: Gửi email đến admi @lova.vn
Nội dung:
– Email chuyển tiền: [email protected]
– Vị trí banner: Ví dụ: 2. banner Center Home
– Thời gian thuê: 1 tháng
– Ảnh đính kèm

Bước 4: Sau khi nhận được tiền, Chúng tôi sẽ kích hoạt banner cho bạn


Giá đăng bài trong website

+ Price: 01 post
– 1 year: 50 USD
– 2 Year: 46 x 2 = 92 USD
– 5 Year: 42 x 5 = 210 USD

– B 1: Chuyển tiền qua paypal: [email protected]

B 2: Gửi bài viết tới email: [email protected]
. Tối đa 3 liên kết Do-follow
. Tuân thủ các quy tắc của google
. Chọn một danh mục bài đăng

– B 3: Kiểm duyệt và đăng bài.1. Top Home banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 100 USD
– 3 month: 93 x 3 = 279 USD
– 12 month: 85 x 12 = 1020 USD

Size: 728×90

ADS728x90 1


2. Center Home banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 70 USD
– 3 month: 65 x 3 = 195 USD
– 12 month: 60 x 12 = 720 USD

Size: 728×90

ADS728x90 2


3. Bottom Home banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 70 USD
– 3 month: 65 x 3 = 195 USD
– 12 month: 60 x 12 = 720 USD

Size: 728×90

ADS728x90 3


4. Top Right banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 70 USD
– 3 month: 65 x 3 = 195 USD
– 12 month: 60 x 12 = 720 USD

Size: 300×250

ADS300x250 1


5. Center Right banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 50 USD
– 3 month: 46 x 3 = 138 USD
– 12 month: 42 x 12 = 504 USD

Size: 300×250

ADS300x250 2


6. Bottom Right banner

+ Price: 01 banner
– 1 month: 50 USD
– 3 month: 46 x 3 = 138 USD
– 12 month: 42 x 12 = 504 USD

Size: 300×250

ADS300x250 3