aff

Là một chi nhánh được ủy quyền (Affiliate) của LOVA, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận (Agreement) này. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ Thỏa thuận trước khi đăng ký và quảng bá sản phẩm LOVA với tư cách là Chi nhánh. Việc bạn tham gia Chương trình chỉ nhằm mục đích quảng cáo hợp pháp trang web của chúng tôi để nhận hoa hồng từ tư cách thành viên và sản phẩm được mua bởi các cá nhân được giới thiệu đến LOVA bởi trang web của chính bạn hoặc do cá nhân giới thiệu. Bằng cách đăng ký Chương trình liên kết LOVA (Affiliate), Mặc định bạn chấp nhận Thỏa thuận này cũng như các điều khoản và điều kiện của nó.

Phê duyệt hoặc Từ chối ứng dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền phê duyệt hoặc từ chối BẤT KỲ Đơn đăng ký Chương trình liên kết nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Bạn sẽ không có quyền truy đòi pháp lý đối với chúng tôi về việc từ chối Đơn đăng ký Chương trình liên kết của bạn.

Hoa hồng

Hoa hồng sẽ được trả mỗi tháng một lần (ngày 5 hàng tháng). Để một Chi nhánh nhận được hoa hồng, tài khoản được giới thiệu phải duy trì hoạt động trong tối thiểu 31 ngày. Bạn giới thiệu sản phẩm và nhận được hoa hồng trong tài khoản của mình. Thanh toán sẽ chỉ được gửi cho các giao dịch đã được hoàn thành thành công. Các giao dịch dẫn đến bồi hoàn hoặc hoàn lại tiền sẽ không được thanh toán.

Chấm dứt

Đơn đăng ký liên kết và trạng thái của bạn trong Chương trình có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Quảng cáo không phù hợp (tuyên bố sai, siêu liên kết gây hiểu lầm, v.v.).
 • Gửi thư rác (email hàng loạt, đăng nhóm tin hàng loạt, v.v.).
 • Quảng cáo trên các trang web có chứa hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.
 • Không tiết lộ mối quan hệ liên kết đối với bất kỳ quảng cáo nào đủ điều kiện chứng thực theo các hướng dẫn và quy định hiện hành của Ủy ban Thương mại hoặc bất kỳ luật hiện hành.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. LOVA có quyền yêu cầu các thỏa thuận cấp phép từ những người sử dụng nhãn hiệu của LOVA để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
 • Đưa ra các khoản giảm giá, phiếu giảm giá hoặc các hình thức hoàn trả đã hứa khác từ hoa hồng đại lý của bạn như một động cơ khích lệ. Tuy nhiên, việc thêm phần thưởng hoặc gói các sản phẩm khác với LOVA có thể chấp nhận được.
 • Tự giới thiệu, giao dịch gian lận, gian lận liên kết bị nghi ngờ.

Ngoài những điều đã nói ở trên, LOVA có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản Cộng tác viên nào vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này hoặc không có lý do.

Bạn có thể sử dụng các liên kết đồ họa và văn bản cả trên trang web của mình và trong các thông điệp email của bạn. Bạn cũng có thể quảng cáo trang LOVA trên các quảng cáo, tạp chí và báo được phân loại trực tuyến và ngoại tuyến. Bạn có thể sử dụng đồ họa và văn bản do chúng tôi cung cấp hoặc bạn có thể tạo đồ họa và văn bản của riêng mình miễn là chúng được coi là phù hợp theo các điều kiện và không vi phạm như đã nêu trong phần Chấm dứt.

Trang web phiếu giảm giá và giao dịch

LOVA thỉnh thoảng cung cấp phiếu giảm giá cho các chi nhánh được chọn và cho những người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn không được phê duyệt trước/được chỉ định phiếu thưởng có thương hiệu, thì bạn không được phép quảng cáo phiếu giảm giá. Dưới đây là các điều khoản áp dụng cho bất kỳ đơn vị liên kết nào đang cân nhắc việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi liên quan đến ưu đãi hoặc phiếu giảm giá:

 • Các chi nhánh không được sử dụng văn bản gây hiểu lầm trên các liên kết, nút hoặc hình ảnh của chi nhánh để ngụ ý rằng bất kỳ điều gì ngoài các giao dịch hiện được ủy quyền cho chi nhánh cụ thể.
 • Các chi nhánh không được đặt giá thầu trên Phiếu giảm giá LOVA, Giảm giá LOVA hoặc các cụm từ khác ngụ ý phiếu giảm giá có sẵn.
 • Các đơn vị liên kết không được tạo cửa sổ bật lên, cửa sổ bật xuống, iframe, khung hoặc bất kỳ hành động nhìn thấy hoặc không nhìn thấy nào khác đặt cookie liên kết trừ khi người dùng bày tỏ sự quan tâm rõ ràng và rõ ràng trong việc kích hoạt một khoản tiết kiệm cụ thể bằng cách nhấp vào liên kết được đánh dấu rõ ràng, nút hoặc hình ảnh cho phiếu giảm giá hoặc ưu đãi cụ thể đó. Liên kết của bạn phải gửi khách truy cập đến trang web thương gia.
 • Người dùng phải có thể xem thông tin và chi tiết về phiếu giảm giá/giao dịch/tiết kiệm trước khi cookie liên kết được đặt (nghĩa là “nhấp vào đây để xem phiếu giảm giá và mở một cửa sổ đến trang web của người bán” KHÔNG được phép).
 • Các trang web liên kết có thể không có “Nhấp để (hoặc để xem) Giao dịch/Phiếu giảm giá” hoặc bất kỳ biến thể nào, khi không có phiếu giảm giá hoặc giao dịch nào khả dụng và nhấp chuột sẽ mở trang web của người bán hoặc đặt cookie. Các chi nhánh có văn bản như vậy trên trang đích của người bán sẽ bị xóa khỏi chương trình ngay lập tức.

Chính sách Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC)

Đấu thầu PPC KHÔNG được phép nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản.

Trách nhiệm pháp lý

LOVA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên (mất doanh thu, hoa hồng) do lỗi theo dõi đơn vị liên kết, mất tệp cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ kết quả nào do ý định gây hại cho Chương trình và/hoặc (các) trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Chương trình và/hoặc tư cách thành viên hoặc sản phẩm do LOVA bán. Chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Chương trình và/hoặc (các) trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Thời hạn của Thỏa thuận

Thời hạn của Thỏa thuận này bắt đầu khi bạn chấp nhận tham gia Chương trình và sẽ kết thúc khi tài khoản Chi nhánh của bạn bị chấm dứt. Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất cứ lúc nào. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì lựa chọn duy nhất của bạn là chấm dứt tài khoản Chi nhánh của mình. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào.

Sự bồi thường

Công ty liên kết sẽ bồi thường và giữ vô hại cho LOVA cũng như các công ty liên kết và công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, người được cấp phép, người kế nhiệm và người được ủy quyền, bao gồm cả những người được LOVA cấp phép hoặc ủy quyền để truyền và phân phối tài liệu, khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tiền phạt, phán quyết , khiếu nại, chi phí, tổn thất và chi phí (bao gồm phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này do sơ suất, xuyên tạc, không tiết lộ hoặc hành vi sai trái có chủ ý của Chi nhánh.

Chữ ký điện tử có hiệu lực

Thỏa thuận là một hợp đồng điện tử đưa ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý khi bạn tham gia vào chương trình liên kết LOVA. Bạn cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản và điều kiện có trong hoặc được tham chiếu trong Thỏa thuận này bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký LOVA. Hành động này tạo ra chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý giống như chữ ký viết tay.