Yeu cau Quang Nam lam ro viec giam 2850 ha

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850 ha rừng tự nhiên

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850 ha rừng tự nhiên - Ảnh 1.

Một vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Phước Sơn năm 2021 – Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 28-4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, kết hợp với các ngành, địa phương căn cứ kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021, tổ chức rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm so với năm 2020.

Ngoài ra, xác định nguyên nhân, thời khắc giảm diện tích rừng, chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm, tổng hợp, báo cáo tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp.

Trước đó, ngày 25-4, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020. 

Cụ thể ngày 15-3-2022, tỉnh ban hành quyết định số 676 phê chuẩn, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên giảm 2.850 ha so với năm 2020 (tỉ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850 ha rừng tự nhiên - Ảnh 2.

Văn bản yêu cầu làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020 – Ảnh: L.T

Vì vậy, Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm, xác định nguyên nhân, thời khắc giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm).

chỉnh đốn công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng, thực hành nghiêm chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bình Phước: 26.074ha rừng tự nhiên bị mấtBình Phước: 26.074ha rừng tự nhiên bị mất

TT (Bình Phước) – Theo số liệu thống kê mới nhất của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, năm 1999 tỉnh này có diện tích rừng tự nhiên 156.977ha. Nhưng đến tháng 6-2003 diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp chỉ còn 127.863ha, giảm 26.074ha. Nguyên nhân cốt yếu là do nạn phá rừng.

Click: Xem thêm

Trả lời