Yeu càu Hiẹp họi Tom Bạc Lieu bỏ nọi dung

Yêu cầu Hiệp hội Tôm Bạc Liêu bỏ nội dung ‘làm khó’ báo chí

Yêu cầu Hiệp hội Tôm Bạc Liêu bỏ nội dung làm khó báo chí - Ảnh 1.

Nội dung “làm khó” hoạt động báo chí trong quy chế của Hiệp hội Tôm Bạc Liêu – Ảnh: CHÍ QUỐC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 7-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết ông đã chỉ đạo Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu bỏ nội dung “làm khó” hoạt động báo chí được đưa vào quy chế hoạt động của ban chấp hành hiệp hội này.

Trước đó, hội nghị ban chấp hành mở rộng của Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 6-6 đã thông qua quy chế nội bộ của hiệp hội, trong đó có một số điều liên quan tới hoạt động báo chí.

Cụ thể, điều 6 của quy chế này nêu rõ: “Cán bộ hiệp hội phải yêu cầu cơ quan báo chí (nhà báo) gửi bài để hiệp hội đọc và duyệt nội dung trước khi đăng tin liên quan đến hiệp hội (sự kiện, tin hoạt động…).

Trong trường hợp cơ quan báo chí không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin chưa đúng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của hiệp hội, ngay lập tức cán bộ hiệp hội phải thông báo cho chủ tịch hiệp hội (hoặc người được chủ tịch hiệp hội ủy quyền khi vắng mặt) nhanh nhất để có phương pháp xử lý phù hợp.

Về phát ngôn, cán bộ hiệp hội (trừ chủ tịch hiệp hội hoặc người được chủ tịch hiệp hội ủy quyền) không được phép phát ngôn trước các cơ quan báo chí hoặc các sự kiện có báo chí tham dự.

Trong các sự kiện, hội thảo có thể phát biểu với tư cách cá nhân, không tuyên bố nhân danh hoặc đại diện cho hiệp hội để đưa ra ý kiến”.

Ông Nguyễn Quốc Liêm – phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu – cho biết qua trao đổi ban đầu với chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu, chủ tịch hiệp hội này cho biết ngay khi bàn thảo tại hội nghị ban chấp hành đã có nhiều ý kiến không đồng tình vì cho rằng nội dung này không phù hợp quy định pháp luật và hiệp hội đã tiếp thu, điều chỉnh.

Trước đó, cuối tháng 5-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, nhằm hạn chế tình trạng báo chí thiếu thông tin dẫn đến đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện, không chính xác, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng, người phát ngôn của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo quy định pháp luật.

Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm xem xét việc cung cấp thông tin, đảm bảo quyền được thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, đồng thời đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nếu để xảy ra việc không cung cấp thông tin kịp thời thì phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước chủ tịch UBND tỉnh.

Click: Xem thêm

Trả lời