yeu cau 63 tinh thanh nhanh chong khai trien tang

yêu cầu 63 tỉnh thành nhanh chóng khai triển tăng lương tối thiểu

Đề nghị 63 tỉnh thành nhanh chóng triển khai tăng lương tối thiểu - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất tại một nhà máy ở Bắc Ninh – Ảnh: HÀ QUÂN

Bộ Lao động – thương binh và xã hội cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo sở lao động – thương binh và xã hội kết hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, liên đoàn lao động, tổ chức đại diện doanh nghiệp chỉ dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hành nghị định tăng lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức thấp nhất để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Người đang hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm, lương khoán thì mức lương đang trả quy đổi trả lương theo tháng, theo giờ nhưng không thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định.

Theo chỉ dẫn, doanh nghiệp phải rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế, quy định sử dụng lao động để điều chỉnh lương thích hợp.

“Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định”, chỉ dẫn nêu rõ.

Bộ Lao động – thương binh và xã hội nêu rõ các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hành, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các nội dung đang thực hành như tiền lương trả cho người lao động làm việc làm hoặc chức danh đòi hỏi học nghề, tập huấn cao hơn ít ra 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hành.

Cơ quan này lưu ý doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ, chỉ dẫn, xử lý vướng mắc phát sinh, hạn chế tranh chấp lao động, bãi công có thể xảy ra.

Dịp này, Công đoàn Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động song song với rà soát điều kiện lao động để chủ động đề xuất, đối thoại với doanh nghiệp nhằm thỏa thuận tiền lương, chế độ lao động có lợi nhất.

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và có hiệu lực từ ngày 1-7-2022.

Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu tháng sau khi tăng tuần tự là vùng I: 4,68 triệu đồng, vùng II: 4,16 triệu, vùng III: 3,64 triệu và vùng IV: 3,25 triệu đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ quy định mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng gồm vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Click: Xem thêm

Trả lời