Xu tri khi ngat mui

Xử trí khi ngạt mũi

Chuyên Cung Cấp Bơ Cho Cà Phê Rang Mộc 12Kg
4.554.000 ₫ Giảm còn 3.960.000 ₫
https://tinyurl.com/43sc6whc

~ Nếu từng nghe ‘Cà phê nguyên chất không ngon’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♦ Tạo mùi thơm tư nhiên cho cà phê
Φ Siêu tiết kiệm cho 1kg Cafe chỉ dùng 5g bơ đến 10g bơ

Trả lời