Xu hướng quan hệ sớm và không an toàn ở tuổi vị thành niên

Tỷ lệ học trò từ 13 – 17 tuổi có quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi đã tăng gấp 2 lần sau 6 năm. Con số trên đặt ra câu hỏi về sự cấp thiết trong việc cải thiện giáo dục giới tính ở các trường THCS và THPT.

  • Vì sao học trò có xu hướng quan hệ tình dục sớm?
  • Hậu Covid tác động hoạt động tình dục ra sao?
  • Tỷ lệ học trò quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần

Click: Xem thêm

Trả lời