Xin Bộ Chính trị chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ trưởng GTVT cho biết Chính phủ đã giao Bộ KHĐT nghiên cứu, thẩm định đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam để báo cáo Bộ Chính trị.

  • Bao giờ Việt Nam có đường sắt cao tốc?
  • Bộ trưởng GTVT: 2028 – 2029 khởi công 2 dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam
  • Ưu tiên khởi công 2 đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Click: Xem thêm

Trả lời