Xiaomi bat tay voi Leica

Xiaomi bắt tay với Leica

Tiêu đen Đắk Lắk 1kg
160.000 ₫ Giảm còn 140.000 ₫
https://bit.ly/3xU3KJl

Ω Hạt tiêu đen là quả tiêu già đã chín
♣ Hạt tiêu đen vị cay, mùi thơm nồng nhất
♣ Dùng để gia tăng vị cay, khử mùi cho món ăn.
* Hồ tiêu Đốt cây rất giòn, Quả có nhiều hạt
♠ Thường dùng hạt tiêu đã rang chín, thơm cay làm gia vị.

Trả lời