VPS là gì?

vps la gi

VPS là gì?

VPS là từ viết tắt của cụm từ Virtual Private Server (Máy chủ ảo riêng tư).
Một VPS cũng giống như Shared Host, đó là sẽ có nhiều VPS được đặt trên cùng một máy chủ vật lý và được tạo ra bằng một công nghệ ảo hóa.

VPS khác Shared Host ở điểm nào?

vps la gi 1

VPS giá cao hơn Shared Host vì phục vụ web lớn hơn.
Lý do là đối với Shared Host, các gói host đó đều được chia sẻ tài nguyên được xác định từ một máy chủ vật lý với tài nguyên cho phép rất thấp.
Chẳng hạn như mình có một máy chủ với 6 cores/12 threads nhưng sẽ tạo ra 3 VPS khác nhau với thông số là 2 cores/4 threads.
Ở gói VPS đó mình sẽ tạo ra 50 gói Shared Host sử dụng chung tài nguyên từ 2 cores/4 threads này.
Nghĩa là với 2 cores/4 threads, bạn sẽ chia cho các gói Shared Host và các tài nguyên từ cấu hình này sẽ được chia sẻ lẫn nhau.
Người xài ít thì dành phần cho người xài nhiều nhưng không được quá mức xử lý cho phép của 2 cores/4 threads.

vps la gi 2

Còn đối với VPS thì lại khác, mỗi VPS đều sở hữu các thông số RAM hoàn toàn tách biệt bạn có thể sử dụng toàn bộ tài nguyên được cấp phát.
Chẳng hạn VPS bạn có 2GB RAM, 2 CPUs thì bạn sẽ hoàn toàn sử dụng hết các tài nguyên này mà không bị chia sẻ bởi các website khác.
Mỗi VPS là một hệ thống máy chủ ảo độc lập dựa trên một máy chủ vật lý.

Đó là lý do tại sao mà khi sử dụng VPS, website bạn sẽ không bị chậm vì quá tải và sẽ bảo mật tốt hơn.

Xem bài VPS giá rẻ nhưng ngon bổ rẻ

vps gia re

Bạn đang xem bài viết VPS là gì? (từ khóa VPS là gì?)

Chia sẻ bài viết:


Call Now