Việt Nam sắp có Hiệp hội Blockchain

Sau sự ra đời của 2 liên minh, lĩnh vực này tiếp tục cho thấy sức nóng khi chuẩn bị chứng kiến lễ ra mắt một tổ chức mới mang tên “Hiệp hội Blockchain Việt Nam”.

  • ‘thiên đàng’ blockchain đã chuyển từ Singapore sang Dubai?
  • Mua bia tươi bằng Bitcoin
  • Người Thượng Hải sử dụng NFT ghi lại sự kiện phong tỏa Covid-19

Click: Xem thêm

Trả lời