‘Việt Nam có lợi ích rất lớn nếu thực hành được cam kết tại COP26’

Thủ tướng cho rằng việc thực hành các cam kết tại COP26 khó khăn nhiều hơn tiện lợi, song đã cam kết thì phải thực hành quyết liệt, hiệu quả, thực chất và chúng ta có lợi ích rất lớn nếu thực hành được cam kết này.

  • Hà Lan tài trợ 19,5 triệu USD cho Vĩnh Long thích ứng với biến đổi khí hậu
  • ĐBSCL thuận thiên vững bền, vượt đại dịch
  • Làm sao phát triển vững bền đồng bằng sông Cửu Long?

Click: Xem thêm

Trả lời