Vien pin cuc ao lam bong thuc quan be trai

Viên pin cúc áo làm bỏng thực quản bé trai

Lổi mực in máy ép nhiệt liên tục FR-770 màu trắng
45.000 ₫ Giảm còn 40.000đ
https://bit.ly/3Ol9FhF

σ Bám trên mọi bề mặt
Σ Mực in gia nhiệt rất nhanh
¢ Độ bền mực siêu cao
∴ Loại mực in khô tốc hành
£ mực in màu trắng đặc trưng

Trả lời