Viem phoi khong kem sot la benh nhe

Viêm phổi không kèm sốt là bệnh nhẹ?

Dây Mò pì 250g
40.000 ₫ Giảm còn 35.000 ₫
https://tinyurl.com/2p9asy5x

ψ Mò pì là một loại dây mọc leo
¤ Mò pì có đầu tua cuống thành lò xo.
* Dây nhãn lồng Một đĩa có 2 tầng tua, mặt tua trên có màu tím trong vàng, trong cùng có lông mịn.
♦ Mò pì Quả hình trứng dài 2-3cm.
~ Dây lưới Hái toàn cây trừ rễ

Trả lời