Van phong Fauci bi khung bo dien thoai vi tin

Văn phòng Fauci bị khủng bố điện thoại vì tin giả

Tiêu hạt đen nguyên chất 1000g
600.000 ₫ Giảm còn 590.000đ
https://bit.ly/3nhEOXo

– Hạt tiêu đen là hạt tiêu già đã chín
¥ Tiêu đen cay nhẹ, mùi thơm nồng
∴ Dùng để gia tăng vị cay ấm, mất mùi cho món ăn tanh.
§ Cây hồ tiêu là một loại dây leo, thân dài, bám vào các cây khác bằng rễ.
¢ Thường dùng hạt tiêu rang chín, thơm cay tăng vị món ăn.

Trả lời