Vắc xin Nanocovax hoàn thiện dữ liệu để đánh giá hiệu quả

Ngày 20.12, Bộ Y tế cho biết Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh vật học quốc gia (HĐĐĐ) đã họp coi xét, đánh giá báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả giữa kỳ thí nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 3 ứng cử viên vắc xin Nanocovax, do doanh nghiệp Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển.

  • Người đã nhiễm Covid-19 trước, cần tiêm mấy mũi vắc xin?
  • Tiết lộ gây sốc về người đầu tiên chết do Omicron ở Anh
  • Những người nào cần tiêm vắc xin Covid-19 liều 4?

Click: Xem thêm

Trả lời