Ủy viên EU kêu gọi nguyên tắc chung toàn cầu đối với tài sản tiền điện…

Trong bối cảnh Mỹ, EU và nhiều khu vực đang xúc tiến các phạm vi toàn diện để siết chặt quản lý tiền điện tử mã hóa và các loại tài sản liên quan, một ủy viên EU đã kêu gọi hợp tác, xây dựng các nguyên tắc trên quy mô toàn cầu để giải quyết triệt để những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực đang nổi này.

  • Mỹ muốn điều tra tác động đào tiền điện tử tới môi trường
  • nhà băng Mỹ giới thiệu kế hoạch tiết kiệm Bitcoin cho viên chức
  • Giá Bitcoin tăng vọt sau động thái xung yếu của Mỹ

Click: Xem thêm

Trả lời