Ưu và nhược điểm của xác thực không cần mật khẩu

Người dùng có thể đã sử dụng xác thực không cần mật khẩu trên một số dịch vụ, nhưng liệu có nắm được những rủi ro và lợi ích của xác thực không cần mật khẩu là gì hay không?

  • Cách sử dụng Windows Hello để đăng nhập Windows 11 bằng khuôn mặt
  • Anh muốn tăng cường bảo mật cho các thiết bị kết nối internet
  • Nền tảng thương nghiệp điện tử OCG gọi vốn 7 triệu USD từ VNG và Do Ventures

Click: Xem thêm

Trả lời