Ty phu Mark Cuban Tien so hien nhu thoi ky

Tỷ phú Mark Cuban: Tiền số hiện như thời kỳ đầu của Internet

Trục dùng cho máy xay cafe Ø 16
220.000 ₫ Giảm còn 200.000 ₫
https://tinyurl.com/56mfyc97

Ω Chế tạo bằng nguyên liệu gang
♣ Lỗ trục cốt motor phi 16mm
~ Có đường vòng ốc đùn cafe ra
♣ Lưỡi gài giữ chắc cốt vòng
§ Đầu trục sử dụng viên bi thép tròn

Trả lời