Ty phu co mot nua tai san la tien so

Tỷ phú có một nửa tài sản là tiền số

Trục máy xay cà phê phi 16mm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://bit.ly/3ODWvvV

♦ Chế tạo bằng vật liệu gang
Ψ Lỗ trục motor rộng phi 1.6cm
– Có đường xoán ốc đưa ra cafe
π Lưỡi gài giữ trục cốt quay
φ Đầu trục gắn hòn bi thép

Trả lời