Truong THCS va THPT Dinh Thien Ly tang chi tieu

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tăng chỉ tiêu tuyển sinh niên học 202…

Khác với những năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh niên học 2022-2023 của Trường ở 2 khối đầu cấp (lớp 6 và lớp 10) tăng cao. So với năm trước, tuyển sinh khối lớp 6 tăng 104 chỉ tiêu, khối lớp 10 tăng 72 chỉ tiêu. Đáng lưu ý là chỉ tiêu tiếp thu học trò chuyển trường ở khối lớp 7, 8 cũng tăng đáng kể. Đây chính là kết quả của định hướng phát triển giáo dục toàn diện, cùng việc đầu tư mở rộng quy mô huấn luyện và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 - Ảnh 1.

học trò Trường Đinh Thiện Lý trong giờ học môn ICT

Phụ huynh, học trò xem thông tin cụ thể về chỉ tiêu và điều kiện tuyển sinh niên học 2022-2023 của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 6

Chỉ tiêu: Dự kiến 10 lớp, sĩ số mỗi lớp tối đa 32 học trò

Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

– học trò đã hoàn thành chương trình tiểu học và nằm trong độ tuổi quy định.

– Tổng điểm kiểm tra của hai môn Tiếng Việt và Toán cuối năm lớp 4, lớp 5 đạt từ 36 điểm trở lên.

2. Tuyển sinh vào lớp 10

Chỉ tiêu: Dự kiến 8 lớp, sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học trò. Trong đó, dự kiến xét bổ sung học trò đã tốt nghiệp THCS (không thuộc trường Đinh Thiện Lý) 2 lớp.

Điều kiện dự tuyển:

– Xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên

– Điểm trung bình cuối năm lớp 9 từ 8.0 điểm trở lên

– Trung bình điểm: môn Toán và tiếng Anh từ 8.0 điểm trở lên; môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn từ 6.5 điểm trở lên

3. Nhận học trò chuyển trường đến học kì 1

Chỉ tiêu:

– Khối 7: Dự kiến 2 lớp, sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học trò

– Khối 8: Dự kiến 2 lớp, sĩ số mỗi lớp tối đa 36 học trò

– Khối 9: Dự kiến 6 học trò

– Khối 11: Dự kiến 10 học trò

Điều kiện dự tuyển:

Đối với học trò học theo chương trình của Bộ Giáo dục và huấn luyện Việt Nam:

– Lớp 7: Hạnh kiểm cả năm của niên học liền trước xếp loại Tốt; điểm trung bình môn của niên học liền trước: Môn Ngữ văn và Khoa học tự nhiên đạt từ 6.5 trở lên, môn Toán và Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên, không có môn nào dưới 5.0 hoặc chưa đạt.

– Lớp 8, 9, 11: Hạnh kiểm cả năm của niên học liền trước xếp loại Tốt; điểm trung bình các môn cả năm của niên học liền trước đạt từ 8.0 trở lên; điểm trung bình môn: Môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học đạt từ 6.5 trở lên, môn Toán, Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên, không có môn nào dưới 5.0 hoặc chưa đạt.

Đối với học trò học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam hoặc học tại nước ngoài: Phụ huynh học trò liên hệ Ban Tuyển sinh để được chỉ dẫn và coi xét giấy tờ.

Thời gian nhận giấy tờ dự tuyển:

– Khối lớp 6 từ ngày 13 – 19/6/2022

– Khối lớp còn lại từ ngày 20 – 26/6/2022

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 - Ảnh 3.Click: Xem thêm

Trả lời