Trung Quoc phat trien chuoi cung ung lanh cho san

Trung Quốc phát triển chuỗi cung ứng lạnh cho sản phẩm nông nghiệp

Hạt tiêu đen 1kg
160.000 ₫ Giảm còn 140.000 ₫
https://bit.ly/3xU3KJl

£ Hạt tiêu đen là hạt tiêu già đã phơi khô
♣ Hạt tiêu đen cay, mùi thơm nồng
♥ Dùng để gia tăng vị cay, mất mùi món ăn.
♣ Hồ tiêu là một loại dây leo, thân dài, bám vào các cây khác bằng rễ.
£ Thường dùng tiêu hạt rang chín, thơm cay làm tăng vị.

Trả lời