Trung Quốc giáng đòn cuối vào Bitcoin


Ủy ban cách tân và Phát triển Quốc gia (NDRC) đưa khai thác Bitcon và các tiền số khác vào danh sách những ngành sẽ bị loại bỏ.

Click: Xem thêm

Trả lời