Tre bi di ung tung soc phan ve co nen

Trẻ bị dị ứng, từng sốc phản vệ có nên tiêm vaccine Covid-19?

Trục dùng cho máy xay cafe phi 1.8cm
200,000₫ Giảm còn 179,000₫
https://tinyurl.com/38fezrpj

Ω Làm bằng gang
Ψ Lỗ trục motor rộng phi 18mm
φ Có đường xoán ốc đẩy ra cà phê
φ Lưỡi gài giữ cốt quay
♠ Đầu trục cốt sử dụng viên bi thép

Trả lời