Tranh tao doc quyen khi cho tu nhan dau tu

Tránh tạo độc quyền khi cho tư nhân đầu tư lưới truyền tải điện

Trục dùng cho máy xay cà phê Ø 18mm
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

§ Gia công bằng nguyên liệu gang
♣ Lỗ trục motor 18mm
¤ Có rảnh vòng ốc đẩy cà phê
Φ Lưỡi gài nêm chắc cốt quay
£ Đầu trục cốt dùng viên bi

Trả lời