Trai tim hien tang tu Ha Noi ghep cho benh

Trái tim hiến tặng từ Hà Nội ghép cho bệnh nhân Huế

Trục dùng cho máy xay cà phê phi 18mm
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

£ Chế tạo bằng nguyên liệu gang
♦ Lỗ cốt trục motor rộng 18mm
– Có đường vòng ốc đùn ra cà phê
Σ Lưỡi gài giữ cốt trục xoắn
§ Đầu cốt dùng hòn bi thép tròn

Trả lời