TP Thanh Hoa van dong nguoi xa que khong tro

TP Thanh Hóa vận động người xa quê không trở về dịp Tết

Trục dùng cho máy xay cà phê Ø 18
200,000₫ Giảm còn 179,000₫
https://tinyurl.com/38fezrpj

♣ Làm bằng gang
∴ Lỗ cốt trục motor rộng Ø 18mm
♥ Có đường vòng ốc đùn ra cafe
♠ Lưỡi gà cố định cốt xoắn
Ψ Đầu cốt gắn hòn bi thép

Trả lời