TP.HCM nỗ lực củng cố vị thế đầu tàu kinh tế

Sau thời gian bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, TP.HCM đã có bước hồi phục và khởi sắc với những kết quả khá toàn diện.

  • Những cái nhất thiết vị đầu tàu kinh tế
  • TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế
  • Hoạt động kinh tế Đảng của TP.HCM sẽ được cơ cấu lại

Click: Xem thêm

Trả lời