TP.HCM: Chờ đơn đề xuất, chưa xếp hạng di tích cầu đường sắt Bình Lợi

Sau hơn 2 năm kể từ khi cầu đường sắt Bình Lợi (TP.HCM) được tháo dỡ, dù có đủ điều kiện nhưng công trình này vẫn chưa được xếp hạng di tích vì chưa có đơn đề xuất.

  • TP.HCM lập giấy tờ xếp hạng di tích cầu Bình Lợi
  • Tháo dỡ cầu đường sắt Bình Lợi, kết thúc sứ mạng 118 năm

Click: Xem thêm

Trả lời