Tong don vi Hang hai muon lap doi tau container

Tổng đơn vị Hàng hải muốn lập đội tàu container quốc tế

Bộ Cấp Liệu dùng cho cà phê nhân VNR
25.000.000 ₫ Giảm còn 20.000.000 ₫
https://bit.ly/39UY89R

π Gia công từ chất liệu hợp kim
* Chịu gia nhiệt rất cao
¢ Độ bền vật liệu siêu cao
♥ Chịu được tải mài mòn cao
♣ Sử dụng kéo dài

Trả lời