Tom su do so gia hon mot trieu dong moi

Tôm sú đồ sộ giá hơn một triệu đồng mỗi kg

Vòng bi máy ép liên tục SFR 980 số 1
300.000 ₫ Giảm còn 249.000 ₫
https://bit.ly/3NgDqyF

♥ Làm từ chất liệu thép
~ Sức chịu độ nóng rất cao
π Độ bền vật liệu sử dụng cao
Ψ Sức chịu được tải nhiệt cao
♦ Hoạt động ổn định

Trả lời