Tom hum Australia giam gia soc

Tôm hùm Australia giảm giá sốc

Cuộn mực máy in ngày tháng dập tay
90.000 ₫ Giảm còn 80.000 ₫
https://bit.ly/3bohkgy

♠ Bám chắc trên mọi chất liệu
£ Mực gia nhiệt rất nhanh
Ψ Độ bền mực in rất cao
♥ Loại mực khô rất nhanh
♣ Mực màu đen đặc trưng

Trả lời