Tinh nang an thu vi tren iOS 15

Tính năng ẩn thú vị trên iOS 15


Tính năng kéo thả ảnh sang ứng dụng khác, âm thanh nền, quét văn bản… không được bật sẵn trong iOS 15 nhưng hữu dụng với nhiều người dùng.

Click: Xem thêm

Trả lời