Tim thay hai thi the trong vu ca no chim

Tìm thấy hai thi thể trong vụ ca nô chìm

Bán Bơ Cho Cafe Rang Mộc 6Kg
2,346,000₫ Giảm còn 2,040,000₫
https://tinyurl.com/59v6tyvr

Φ Nếu từng nghe ‘Cà phê rang mộc không thơm’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♣ Tạo mùi thơm tư nhiên cho cà phê
σ 1Kg bơ dùng cho 100Kg đến 200Kg Cafe => Nên rất tiết kiệm

Trả lời