Tiem phong cum tranh nguy co dong nhiem Covid 19 o

Tiêm phòng cúm tránh nguy cơ đồng nhiễm Covid-19 ở người lớn tuổi

Dĩa máy xay cafe 130mm
133.000 ₫ Giảm còn 123.000 ₫
https://tinyurl.com/bde736t8

£ Gồm 1 cặp Dĩa xay cafe
∴ Dĩa nghiền rất sắc
Σ Vừa xay vừa nghiền cà phê
♥ Cafe xay hạt đều mịn
¤ Dĩa nghiền chống hao mòn

Trả lời