Thu tuong yeu cau bo truong Bo Y te bao

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo rõ về vắc xin trong tháng …

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo rõ về vắc xin trong tháng 1-2022 - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc vắc xin Pfizer được gia hạn – Ảnh tư liệu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xúc tiến mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 9656 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hiệp lực lượng y tế, quân đội để xúc tiến mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả; có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc vắc xin Pfizer được gia hạn.

Đồng thời, báo cáo cụ thể vắc xin tiêm và nhận trong tháng 1-2022, kế hoạch đảm bảo đủ vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong quý 1-2022, đảm bảo mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu các thông tin liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thích hợp, hiệu quả.

Trước đó, Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 168 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu với vắc xin đã được WHO phê chuẩn, sử dụng trong trường hợp nguy cấp và cấp bách.

Đối với các vắc xin do Chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp nguy cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn giấy tờ tóm lược sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vắc xin, giấy chứng thực chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng thực xuất xưởng.

Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Chính phủ thông tin về giá mà các doanh nghiệp, đơn vị ký hợp đồng, thỏa thuận mua vắc xin và không phải thực hành công bố giá theo quy định của luật pháp.

Với thuốc điều trị COVID-19 được nhập khẩu, cho phép đơn vị nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan, đưa hàng về bảo quản tại các kho, đáp ứng điều kiện bảo quản. Đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19, vắc xin phòng COVID-19 có trách nhiệm báo cáo Bộ Y tế, thực hành thủ tục theo quy định, bảo quản và chỉ được phép lưu hành sản phẩm sau khi được thông quan và cấp giấy chứng thực.

Click: Xem thêm

Trả lời