Thu tuong Tap trung thanh tra linh vuc chong dich

Thủ tướng: Tập trung thanh tra lĩnh vực chống dịch, quy hoạch

Trục dùng cho máy xay cafe Ø 16
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://bit.ly/3ODWvvV

Ω Gia công bằng gang
σ Lỗ trục motor 16mm
π Có đường vòng ốc đưa cà phê ra
♥ Lưỡi gài giữ trục xoắn
~ Đầu trục cốt sử dụng bi thép

Trả lời