Thủ tướng: 'PVN đề xuất, tập trung giải quyết vấn đề Nhà máy lọc …

Thủ tướng đề xuất PVN tập trung đánh giá đúng tình hình, phân tách rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp, lộ trình xử lý, đặc biệt là tập trung giải quyết vấn đề liên quan Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  • Bộ trưởng Công thương: ‘Khó khăn chính yếu của Nhà máy Nghi Sơn là tài chính’
  • Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể ngừng hoạt động vì thiếu tiền
  • PVN: Chủ động báo công an khi thấy sai phạm dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Click: Xem thêm

Trả lời