Thieu thuoc cho benh nhan kham chua benh BHYT co

Thiếu thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT, cơ quan bảo hiểm nói gì?

Ngày 14-6, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 1576/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an quần chúng (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh BHYT.

Công văn nêu rõ, qua công tác theo dõi của BHXH Việt Nam và phản ánh của người bệnh, tại một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT đã xảy ra tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc cần yếu trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Thiếu thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT, cơ quan bảo hiểm nói gì? - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện Bạch Mai

Về đấu thầu mua sắm và cung ứng thuốc BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, các cơ sở KCB để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của luật pháp.

Bên cạnh đó, tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các Hội đồng đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo chỉ dẫn của BHXH Việt Nam.

Yêu cầu kết hợp với Sở Y tế chỉ đạo và chỉ dẫn các cơ sở KCB trên địa bàn có ngay các biện pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, VTYT để điều trị cho người bệnh BHYT, đảm bảo thực hành đúng trách nhiệm của cơ sở KCB quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn một số điều của Luật BHYT: “đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật thích hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Cần chủ động yêu cầu Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo chỉ dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được vận dụng hình thức thương thuyết giá khi chưa có kết quả đấu thầu; Đấu thầu, mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế.

Theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc đảm bảo các cơ sở thực hành tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11-7-2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Về đấu thầu mua sắm và cung ứng VTYT, yêu cầu BHXH các tỉnh kết hợp với Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB trên địa bàn rà soát kết quả đấu thầu, số lượng VTYT còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở KCB, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hành đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời VTYT phục vụ công tác KCB.

BHXH các tỉnh chủ động cung cấp thông tin về kết quả đấu thầu VTYT tại các địa phương, đơn vị (do BHXH Việt Nam đăng tải trên trang Thông tin điện tử) để các Hội đồng đấu thầu VTYT trên địa bàn tham khảo, lựa chọn chủng loại VTYT và xây dựng giá kế hoạch thích hợp, đúng quy định của luật pháp đấu thầu.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hành các nội dung nêu trên; theo dõi và báo cáo kịp thời BHXH Việt Nam, UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị trong công tác cung ứng thuốc, VTYT cho người bệnh BHYT để được hướng, dẫn, chỉ đạo.

Click: Xem thêm

Trả lời