Thi truong bi va lay vi co phieu dau co

Thị trường bị ‘vạ lây’ vì cổ phiếu đầu cơ

Trục dùng cho máy xay cà phê Ø 1.8cm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

¢ Chế tác bằng vật liệu gang
Σ Lỗ trục motor 18mm
Ψ Có rảnh xoán ốc đùn cà phê ra
Ψ Lưỡi gài cố định trục xoắn
Φ Đầu trục sử dụng hòn bi sắt tròn

Trả lời