The Gioi Di Dong gui nha bang hon 14000 ty

Thế Giới Di Động gửi nhà băng hơn 14.000 tỷ đồng

Thế Giới Di Động nhận lãi bình quân 70 tỷ mỗi tháng nhờ để gần một phần tư tài sản trong nhà băng và đầu tư trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý đầu năm, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tại ngày 31/3 là 62.370 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Các khoản ngắn hạn như tiền gửi, đầu tư tài chính, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu tài sản.

tổ chức đang gửi nhà băng tổng số tiền 14.320 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 11.700 tỷ đồng là tiền gửi nhà băng và trái phiếu nắm giữ có kỳ hạn 6-12 tháng để hưởng lãi suất 5-8,65% một năm. Phần còn lại cũng là tiền gửi nhà băng nhưng được ghi nhận vào một mục khác nhằm thể hiện kỳ hạn không quá 3 tháng.

Thế Giới Di Động còn cho ba tổ chức khác vay ngắn hạn từ 3-6 tháng để lấy lãi 6,4-7% một năm. Tổng giá trị các khoản cho vay là 940 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức Chứng khoán TP HCM vay nhiều nhất với 765 tỷ đồng, tiếp đến là tổ chức Chứng khoán VPS vay 158 tỷ đồng và tổ chức Đầu tư Đông Sài Gòn vay 17 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính ba tháng đầu năm cho thấy Thế Giới Di Động nhận 210 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi, cho vay. Khoản này được ghi vào mục doanh thu tài chính và góp phần giúp tổ chức báo lãi sau thuế 1.445 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Thế Giới Di Động cũng phải trả lãi 200 tỷ đồng cho các khoản vay nhà băng, phát hành trái phiếu với tổng dư nơ 24.485 tỷ đồng. Trong số này có 20.610 tỷ đồng dư nợ tín chấp, lải suất thả nổi với các nhà băng trong và ngoài nước nhằm mục tiêu bổ sung vốn lưu động.

Quý đầu năm, Thế Giới Di Động có doanh thu gần 36.470 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 26% kế hoạch cả năm. Đây là doanh thu hàng quý mức cao nhất trong lịch sử tổ chức. Chuỗi điện thoại, điện máy và cửa hàng chuyên mua bán sản phẩm Apple đóng góp 30.000 tỷ đồng. Chuỗi bách hoá mang về 6.040 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ những chuỗi đang phát triển như nhà thuốc, đồ dùng cho mẹ và bé.

Phương Đông

Click: Xem thêm

Trả lời