Thanh pho Trung Quoc xet nghiem gan 600 nguoi moi

Thành phố Trung Quốc xét nghiệm gần 600 người mỗi giây

Trục cho máy xay cà phê Ø 18mm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

¤ Gia công bằng nguyên liệu gang
♣ Lỗ trục motor rộng Ø 18mm
σ Có đường xoán ốc đùn cà phê ra
– Lưỡi gà giữ cốt quay
♣ Đầu trục cốt dùng viên bi sắt

Trả lời