Tham vọng tự chủ bán dẫn của Trung Quốc gặp khó

Trục máy xay cafe phi 16
220.000 ₫ Giảm còn 200.000 ₫
https://tinyurl.com/56mfyc97

Ψ Đúc bằng hợp kim gang
§ Lỗ trục cốt motor rộng phi 16mm
* Có rảnh xoán ốc đưa cà phê ra
~ Lưỡi gà giữ chắc trục xoắn
σ Đầu cốt sử dụng bi

Trả lời