Thái Bình Dương cẩn trọng chiến lược với Trung Quốc

Giới chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận rõ ý chí và khả năng cân nhắc thiệt hơn của các đảo quốc Thái Bình Dương khi đưa ra quyết định liên quan vấn đề an ninh.

  • thời cơ và thách thức cho phạm vi kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
  • Trung Quốc chưa đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương
  • Trung Quốc chưa đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương

Click: Xem thêm

Trả lời