Test nhanh Covid 19 muon chinh xac hay thu cach nay

Test nhanh Covid-19 muốn chính xác hãy thử cách này!

Test nhanh có độ nhạy thấp hơn so với PCR. Tuy nhiên, test nhanh dễ sử dụng và tổn phí thấp hơn. Điều này đặc biệt thích hợp trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện và nhanh chóng cai trị toàn cầu.

Phát hiện mới: Test nhanh Covid-19 muốn chính xác hãy thử cách này! - ảnh 1

Có đến 45,1% trường hợp test nhanh trong vòng 2 ngày sau khi nhiễm bệnh là âm tính giả

Một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Apurv Soni từ Trường Y Đại học Massachusetts Chan (Mỹ), dẫn đầu, nhằm so sánh hiệu quả của test nhanh so với xét nghiệm PCR nếu xét nghiệm liên tục cứ 2 ngày 1 lần.

Trong nghiên cứu, những người tham gia không có triệu chứng được tuyển dụng từ tháng 10.2021 tháng 1.2022, được xét nghiệm cả test nhanh và PCR cứ 2 ngày một lần trong 15 ngày.

Kết quả, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu test nhanh liên tục cứ 2 ngày một lần có thể cho kết quả chính xác.

Gần một nửa trường hợp test nhanh vào 2 ngày sau khi nhiễm bệnh là âm tính giả

Tuy nhiên, điều hiểm yếu cần lưu ý là test nhanh trong ngày đầu nhiễm bệnh chỉ chính xác được 23,5%, nhưng test lại trong vòng 2 ngày sau đó đã tăng độ chính xác lên 54,9%.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, có đến gần một nửa (45,1%) trường hợp test nhanh trong vòng 2 ngày sau khi nhiễm bệnh là âm tính giả – ở cả biến thể Delta và Omicron, theo News Medical.

n

Test nhanh liên tục 2 ngày một lần cho kết quả chính xác hơn

Những kết quả này cho thấy test nhanh – đối với cả biến thể Delta và Omicron, ít chính xác khi mới nhiễm bệnh.

Phát hiện mới: Test nhanh Covid-19 muốn chính xác hãy thử cách này! - ảnh 2

Muốn làm test nhanh cho chính xác, cần làm liên tục 2 ngày một lần

Nhưng kết quả lại cho thấy rằng, test nhanh lại lần thứ 2 vào 2 ngày sau lần test nhanh đầu tiên, cho kết quả chính xác hơn.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng, muốn làm test nhanh cho chính xác, cần làm liên tục 2 ngày một lần.

Đương nhiên, sẽ cần nhiều nghiên cứu thêm để tìm hiểu về những người nhiễm bệnh xét nghiệm PCR dương tính, nhưng test nhanh luôn âm tính giả, theo News Medical.

Test nhanh kháng nguyên giảm độ nhạy trước biến thể OmicronClick: Xem thêm

Trả lời