Tăng 3 con số, giá cám lại phá đỉnh lịch sử

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) hầu hết các mặt hàng lúa gạo đều tăng giá trong tuần qua, mạnh nhất là phụ phẩm cám và tấm.

  • thời cơ cho sản phẩm nông nghiệp xâm nhập thị trường EU
  • Tháo gỡ bế tắc cho nông nghiệp ĐBSCL
  • thời cơ cho gạo Việt

Click: Xem thêm

Trả lời