Chan dung iPhone 14 Pro dua tren tin don

Chân dung iPhone 14 Pro dựa trên tin đồn

Bộ Xử Lý Khói và Mùi chuyên rang cà phê FC Roaster
60,000,000₫ Giảm còn 52,000,000₫
https://bit.ly/3A4PZKK

Ω Gia công từ vật liệu thép
♠ Chịu được độ nóng cao
§ Độ bền vật liệu theo thời gian cao
∴ Khả năng chịu tải gia nhiệt rất cao
¥ Hoạt động dai dẳng